Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Typ veřejné zakázky podle předpokládané ceny Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Fáze zadávacího řízení Více
Technická pomoc při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění Služba Veřejná zakázka malého rozsahu 2 000 000,- Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)
Výzva (.pdf)
CD spektrofotometr Dodávka Veřejnou zakázku podlimitní otevřené řízení 2 600 000,-Kč Vyhodnoceno

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cd-spektrofotometr

4D-Nucleofector-core unit, x-unit a y-unit Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 685 000,- Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ
Vybavení zvěřince Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 765 700,- Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)
Workshop MODEXBIO Služba Veřejná zakázka malého rozsahu 226 930,- Kč Vyhodnoceno

Oznámení o výsledku (.pdf)
Výsledek (.pdf)

Dodávka elektrické energie Dodávka Nadlimitní 11 200 000,- Kč Zrušeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-elektricke-energie-14
Stavební práce-rekonstrukce pracoven, laboratoří a technických místností v areálu budovy BFÚ AV ČR, v.v.i. Stavební práce Veřejná zakázka malého rozsahu 3 610 251,- Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-prace-rekonstrukce-pracoven-laboratori-a-technickych-mistnosti-v-arealu-budovy-bfu-av-cr-v-v-i
Systém FPLC pro purifikaci proteinů Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 685 000,-Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)
Dodávka elektrické energie, opakované řízení Dodávka Nadlimitní 11 200 000,-Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-elektricke-energie-15
Dewarova nádoba Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 980 000,- Kč Vyhodnoceno

Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dewarova-nadoba-1

Předplatné zahraničních časopisů pro knihovnu BFÚ AV ČR, v.v.i. Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 750 000,-Kč Vyhodnoceno

Výzva (.pdf)
Záznam o zadání VZ (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-zahranicnich-casopisu-pro-knihovnu-bfu-av-cr-v-v-i-1

UV-Vis spektrofotometr Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 660 000,- Kč Vyhodnoceno

Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/uv-vis-spektrofotometr

Automatizovaný konfokální mikroskop Dodávka Podlimitní, otevřené řízení 4 266 144,- Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/automatizovany-konfokalni-mikroskop
Předplatné zahraničních časopisů pro knihovnu BFÚ AV ČR, v.v.i. (2015) Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 750 000,-Kč Vyhodnoceno

Výzva (.pdf)
Záznam o zadání VZ (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-zahranicnich-casopisu-pro-knihovnu-bfu-av-cr-v-v-i-2015

Inkubovaná třepačka Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 770 000,-Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=inkubovana-trepacka
Real-time PCR termocyklér Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 800 000,-Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/real-time-pcr-termocykler
Konfokální mikroskop vybavený FLIM modulem pro detekci interakce molekul u živých buněk Dodávka Nadlimitní, otevřené 17 881 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/konfokalni-mikroskop-vybaveny-flim-modulem-pro-detekci-interakce-molekul-u-zivych-bunek
Výpočetní cluster včetně instalace a správy Dodávka, služba Veřejná zakázka malého rozsahu 2 000 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vypocetni-cluster-vcetne-instalace-a-spravy
Předplatné zahraničních časopisů (2017) Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 900 000,00 Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-casopisu-na-rok-2017
Stravování pro zaměstnance BFÚ Služba Nadlimitní, otevřené 5 400 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stravovani-pro-zamestnance-bfu
Kancelářské potřeby a drogistické zboží Dodávka Nadlimitní, otevřené 5 000 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/kancelarske-potreby-a-drogisticke-zbozi-5
Chemikálie a plasty Dodávka Nadlimitní, otevřené 9 000 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/chemikalie-a-plasty-1
Multimodální elektrochemický analyzátor a elektrodový systém Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 991 735,00 Kč Zahájeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/multimodalni-elektrochemicky-analyzator-a-elektrodovy-system
Prepararativní a analytické separační techniky Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 818 170,00 Kč Zahájeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/preparativni-a-anylyticke-separacni-techniky
Ramanův spektrometr Dodávka Otevřené řízení 4 958 677,00 Kč Zrušeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ramanuv-spektrometr-2
Izolace, purifikace a amplifikace vzorků nukleových kyselin z biologického materiálu Technologický celek 5 Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 487 601,00 Kč Část TC 5/ 3 Vyhodnocena, Část TC5/1,2,4 Zrušena https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/izolace-purifikace-a-amplifikace-vzorku-nukleovych-kyselin-z-biologickeho-materialu-technologicky-celek-5
Biofyzikální techniky - technologický celek 3 Dodávka Otevřené řízení 7 011 567,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/biofyzikalni-techniky-technologicky-celek-3
Drobné laboratorní přístroje a zařízení I Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 671 074,38 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/drobne-laboratorni-pristroje-a-zarizeni-i
Potenciostat Autolab Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 872 000,00 Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf), https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=22833
Zabezpečení areálu BFÚ Dodávka Otevřené řízení 5 167 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zabezpeceni-arealu-bfu
Upgrade AFM+fast scan modulu Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 483 000,00 Kč Vyhodnoceno Oznámení (.pdf)
Protokol (.pdf)

Výzva (.pdf)

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=23493
Izolace, purifikace a amplifikace vzorků nukleových kyselin z biologického materiálu Technologický celek 5 Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 991 734,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/izolace-purifikace-a-amplifikace-vzorku-nukleovych-kyselin-z-biologickeho-materialu-technologicky-celek-5-opakovane-zadani-casti-1-2-a-4
Monolith NT.115 PICO Dodávka Otevřené řízení 3 308 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/monolith-nt-115-pico
Zařízení pro experimentální chov malých hlodavců v podmínkách IVC Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 169 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zarizeni-pro-experimentalni-chov-malych-hlodavcu-v-podminkach-ivc
Ramanův spektrometr, 2 řízení Dodávka Otevřené řízení 4 958 677,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ramanuv-spektrometr-technologicky-celek-1-ramanova-spektrometrie
Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie I Dodávka Otevřené řízení 2 479 338,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/pocitacove-klastry-technologicky-celek-7-vypocetni-chemie-i
Rekonstrukce místností č. 221A, 221B a 6A hlavní budovy BFÚ AV ČR, v.v.i. Stavební práce Veřejná zakázka malého rozsahu 1 318 764,00 Kč Zrušeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-mistnosti-c-221a-221b-a-6a-hlavni-budovy-bfu-av-cr-v-v-i
Rekonstrukce místností č. 221A, 221B a 6A hlavní budovy BFÚ AV ČR, v.v.i.-opakované řízení Stavební práce Veřejná zakázka malého rozsahu 1 318 764,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-mistnosti-c-221a-221b-a-6a-hlavni-budovy-bfu-av-cr-v-v-i-opakovane-rizeni
Dodávka laboratorního a kancelářského nábytku do rekonstruovanýchj prostor BFÚ Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 600 000,00 Kč Vyhodnoceno Záznam o zadání VZ (.pdf),
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=26374
Nákup IT Techniky I Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 239 664,00 Kč Zrušeno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-it-techniky-i
Předplatné zahraničních časopisů na rok 2018 Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 900 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/predplatne-zahranicnich-casopisu-na-rok-2018
Systém pro monitorování buněčných procesů v reálném čase Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 222 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/system-pro-monitorovani-bunecnych-procesu-v-realnem-case
Nákup IT techniky I Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 309 000,00 Kč Zahájeno www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-it-techniky-i-1
Nákup služebního vozu pro přepravu osob Dodávka Veřejná zakázka malého rozsahu 1 300 000,00 Kč Vyhodnoceno https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-sluzebniho-vozu-pro-prepravu-osob