Aktuality

Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Nové publikace

Effect of His(6)-tagging of anterior gradient 2 protein on its electro-oxidation

Ostatna, V., Vargova, V., Hrstka, R., Durech, M., Vojtesek, B., Palecek, E.

Electrocatalysis in proteins, nucleic acids and carbohydrates

Palecek, E., Bartosik, M., Ostatna, V., Trefulka, M.

Photo-induced DNA cleavage and cytotoxicity of a ruthenium(II) arene anticancer complex

Brabec, V., Pracharova, J., Stepankova, J., Sadler, PJ., Kasparkova, J.

Electrochemistry of closo-dodecaborate dianion and its simple exo-skeletal derivatives at carbon electrodes in aqueous phosphate buffers

Fojt, L., Fojta, M., Gruner, B., Vespalec, R.

Effects of epigenetic-based anti-cancer drugs in leukaemia and multiple myeloma cells

Jugova, A., Sustackova, G., Legartova, S., Stixova, L., Kozubek, S., Bartova, E.
Další publikace

Vybrané výsledky

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

V oblasti elektroaktivního značení polysacharidů otevírá tato práce nové možnosti analýzy např. glykoproteinů nebo jiných biomolekul obsahujících cukerné složky.

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Další výsledky