Aktuality

Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Dr. Roman Hobza z BFÚ přednášel v Parlamentu o využití editací genomů v zemědělství


Nové publikace

Can We Execute Stable Microsecond-Scale Atomistic Simulations of Protein-RNA Complexes?

Krepl, M., Havrila, M., Stadlbauer, P., Banas, P., Otyepka, M., Pasulka, J., Stefl, R., Sponer, J.

Alkylsulfanylphenyl Derivatives of Cytosine and 7-Deazaadenine Nucleosides, Nucleotides and Nucleoside Triphosphates: Synthesis, Polymerase Incorporation to DNA and Electrochemical Study

Macickova-Cahova, H., Pohl, R., Horakova, P., Havran, L., Spacek, J., Fojta, M., Hocek, M.

Chemical Feasibility of the General Acid/Base Mechanism of glmS Ribozyme Self-Cleavage

Dubecky, M., Walter, NG., Sponer, J., Otyepka, M., Banas, P.

Determining Omics Spatiotemporal Dimensions Using Exciting New Nanoscopy Techniques to Assess Complex Cell Responses to DNA Damage: Part B-Structuromics

Falk, M., Hausmann, M., Lukasova, E., Biswas, A., Hildenbrand, G., Davidkova, M., Krasavin, E., Kleibl, Z., Falkova, I., Jezkova, L., Stefancikova, L., Sevcik, J., Hofer, M., Bacikova, A., Matula, P., Boreyko, A., Vachelova, J., Michaelidisova, A., Kozubek, S.

Bisprimer-A Program for the Design of Primers for Bisulfite-Based Genomic Sequencing of Both Plant and Mammalian DNA Samples

Kovacova, V., Janousek, B.
Další publikace

Vybrané výsledky

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

V oblasti elektroaktivního značení polysacharidů otevírá tato práce nové možnosti analýzy např. glykoproteinů nebo jiných biomolekul obsahujících cukerné složky.

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Další výsledky