Nové publikace

Apoptosis inhibitor 5 (API-5; AAC-11; FIF) is upregulated in human carcinomas in vivo

Koci, L., Chlebova, K., Hyzdalova, M., Hofmanova, J., Jira, M., Kysela, P., Kozubik, A., Kala, Z., Krejci, P.

Modulation of Endothelial Glycocalyx Structure under Inflammatory Conditions

Kolarova, H., Ambruzova, B., Sindlerova, LS., Klinke, A., Kubala, L.

Catalysis of Hydrogen Evolution by Polylysine, Polyarginine and Polyhistidine at Mercury Electrodes

Vargova, V., Zivanovic, M., Dorcak, V., Palecek, E., Ostatna, V.

Chitosan catalyzes hydrogen evolution at mercury electrodes

Palecek, E., Rimankova, L.

Analysis of plastid and mitochondrial DNA insertions in the nucleus (NUPTs and NUMTs) of six plant species: size, relative age and chromosomal localization

Michalovova, M., Vyskot, B., Kejnovsky, E.
Další publikace

Vybrané výsledky

Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. 

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Další výsledky