Aktuality

Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Nové publikace

Mechanism of cellular accumulation of an iridium(III) pentamethylcyclopentadienyl anticancer complex containing a C,N-chelating ligand

Novohradsky, V., Liu, Z., Vojtiskova, M., Sadler, PJ., Brabec, V., Kasparkova, J.

A dual-targeting, apoptosis-inducing organometallic half-sandwich iridium anticancer complex

Novohradsky, V., Zerzankova, L., Stepankova, J., Kisova, A., Kostrhunova, H., Liu, Z., Sadler, PJ., Kasparkova, J., Brabec, V.

Indirect photometric detection of boron cluster anions electrophoretically separated in methanol

Vitova, L., Fojt, L., Vespalec, R.

New insights into the molecular and epigenetic effects of antitumor Pt(IV)-valproic acid conjugates in human ovarian cancer cells

Novohradsky, V., Zerzankova, L., Stepankova, J., Vrana, O., Raveendran, R., Gibson, D., Kasparkova, J., Brabec, V.

Structural dynamics of possible late-stage intermediates in folding of quadruplex DNA studied by molecular simulations

Stadlbauer, P., Krepl, M., Cheatham, TE., Koca, J., Sponer, J.
Další publikace

Vybrané výsledky

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. 

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Další výsledky