Aktuality

Ve středu 8.11.2017 se bude konat na Biofyzikálním ústavu Den otevřených dveří.


Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Nové publikace

Dishevelled is a NEK2 kinase substrate controlling dynamics of centrosomal linker proteins

Cervenka, I., Valnohova, J., Bernatik, O., Harnos, J., Radsetoulal, M., Sedova, K., Hanakova, K., Potesil, D., Sedlackova, M., Salasova, A., Steinhart, Z., Angers, S., Schulte, G., Hampl, A., Zdrahal, Z., Bryja, V.

DHA-mediated enhancement of TRAIL-induced apoptosis in colon cancer cells is associated with engagement of mitochondria and specific alterations in sphingolipid metabolism

Skender, B., Hofmanova, J., Slavik, J., Jelinkova, I., Machala, M., Moyer, MP., Kozubik, A., Vaculova, AH.

Potentiation of mitochondrial dysfunction in tumor cells by conjugates of metabolic modulator dichloroacetate with a Pt(IV) derivative of oxaliplatin

Zajac, J., Kostrhunova, H., Novohradsky, V., Vrana, O., Raveendran, R., Gibson, D., Kasparkova, J., Brabec, V.

Agonist of the adenosine A(3) receptor, IB-MECA, and inhibitor of cyclooxygenase-2, meloxicam, given alone or in a combination early after total body irradiation enhance survival of gamma-irradiated mice

Hofer, M., Pospisil, M., Dusek, L., Hoferova, Z., Komurkova, D.

Electrochemical reduction and oxidation signals of angiotensin peptides. Role of individual amino acid residues

Dorcak, V., Ostatna, V., Palecek, E.
Další publikace

Vybrané výsledky

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Další výsledky