Aktuality

Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Dr. Roman Hobza z BFÚ přednášel v Parlamentu o využití editací genomů v zemědělství


Nové publikace

Aryl hydrocarbon receptor-mediated disruption of contact inhibition is associated with connexin43 downregulation and inhibition of gap junctional intercellular communication

Andrysik, Z., Prochazkova, J., Kabatkova, M., Umannova, L., Simeckova, P., Kohoutek, J., Kozubik, A., Machala, M., Vondracek, J.

Noncanonical Hydrogen Bonding in Nucleic Acids. Benchmark Evaluation of Key Base-Phosphate Interactions in Folded RNA Molecules Using Quantum-Chemical Calculations and Molecular Dynamics Simulations

Zgarbova, M., Jurecka, P., Banas, P., Otyepka, M., Sponer, JE., Leontis, NB., Zirbel, CL., Sponer, J.

Nitro-oleic acid inhibits vascular endothelial inflammatory responses and the endothelial-mesenchymal transition

Ambrozova, G., Fidlerova, T., Verescakova, H., Koudelka, A., Rudolph, TK., Woodcock, SR., Freeman, BA., Kubala, L., Pekarova, M.

Localized movement and morphology of UBF1-positive nucleolar regions are changed by -irradiation in G2 phase of the cell cycle

Sorokin, DV., Stixova, L., Sehnalova, P., Legartova, S., Suchankova, J., Simara, P., Kozubek, S., Matula, P., Skalnikova, M., Raska, I., Bartova, E.

Modulation of Endothelial Glycocalyx Structure under Inflammatory Conditions

Kolarova, H., Ambruzova, B., Sindlerova, LS., Klinke, A., Kubala, L.
Další publikace

Vybrané výsledky

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Další výsledky