News

Rada BFÚ AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště


Den otevřených dveří 4. 11. 2016

New publications

The unique role of dietary L-arginine in the acceleration of peritoneal macrophage sensitivity to bacterial endotoxin

Pekarova, M., Kubala, L., Martiskova, H., Papezikova, I., Kralova, S., Baldus, S., Klinke, A., Kuchta, R., Kadlec, J., Kuchtova, Z., Kolarova, H., Lojek, A.

Molecular dynamic simulations of protein/RNA complexes: CRISPR/Csy4 endoribonuclease

Estarellas, C., Otyepka, M., Koca, J., Banas, P., Krepl, M., Sponer, J.

Chitosan catalyzes hydrogen evolution at mercury electrodes

Palecek, E., Rimankova, L.

Label-free electrochemical analysis of chitosan and glucosamine-containing oligosaccharides

Palecek, E.

Different affinity of nuclear factor-kappa B proteins to DNA modified by antitumor cisplatin and its clinically ineffective trans isomer

Kasparkova, J., Thibault, T., Kostrhunova, H., Stepankova, J., Vojtiskova, M., Muchova, T., Midoux, P., Malinge, JM., Brabec, V.
Further publications

Selected results

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Unfolding/denaturation and aggregation of proteins viewed by electrochemical methods

Pioneering work of the group headed by prof. E. Paleček in the field of electrochemical analysis of proteins based on their electrocatalytic activity giving rise to “peak H”.

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Plant Genetics in Brno

Detecting DNA damage and monitoring of enzymatic DNA processing by electrochemical methods

Electrochemical approaches have been applied to detect specific nucleobase lesions and to design fast techniques for the monitoring of DNA-processing enzymes activity.

Further results