News

Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

New publications

Internalization of Ineffective Platinum Complex in Nanocapsules Renders It Cytotoxic

Vrana, O., Novohradsky, V., Medrikova, Z., Burdikova, J., Stuchlikova, O., Kasparkova, J., Brabec, V.

Differential effects of indirubin and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin on the aryl hydrocarbon receptor (AhR) signalling in liver progenitor cells

Prochazkova, J., Kozubik, A., Machala, M., Vondracek, J.

Four Ways to Oligonucleotides Without Phosphoimidazolides

Sponer, JE., Sponer, J., Di Mauro, E.

Photo-induced DNA cleavage and cytotoxicity of a ruthenium(II) arene anticancer complex

Brabec, V., Pracharova, J., Stepankova, J., Sadler, PJ., Kasparkova, J.

Recognition of DNA bulges by dinuclear iron(II) metallosupramolecular helicates

Malina, J., Hannon, MJ., Brabec, V.
Further publications

Selected results

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Osmium tetroxide, 2,2'-bipyridine (Os,bipy): Electroactive marker for probing accessibility of tryptophan residues in proteins.

Os,bipy forms at physiological conditions electroactive covalent adducts with tryptophan residues. 

Electroactive labeling of DNA and PNA by osmium tetroxide complexes

The labeling reaction can be performed in any biochemical or biological laboratory without any special requirements for equipment or expertise.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Further results