News

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVII. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY

New publications

Heterochromatinization associated with cell differentiation as a model to study DNA double strand break induction and repair in the context of higher-order chromatin structure

Falk, M., Lukasova, E., Stefancikova, L., Baranova, E., Falkova, I., Jezkova, L., Davidkova, M., Bacikova, A., Vachelova, J., Michaelidesova, A., Kozubek, S.

Antitumor platinum(IV) derivatives of oxaliplatin with axial valproato ligands

Novohradsky, V., Zerzankova, L., Stepankova, J., Vrana, O., Raveendran, R., Gibson, D., Kasparkova, J., Brabec, V.

DHA-mediated enhancement of TRAIL-induced apoptosis in colon cancer cells is associated with engagement of mitochondria and specific alterations in sphingolipid metabolism

Skender, B., Hofmanova, J., Slavik, J., Jelinkova, I., Machala, M., Moyer, MP., Kozubik, A., Vaculova, AH.

Nuclear Structures Surrounding Internal Lamin Invaginations

Legartova, S., Stixova, L., Laur, O., Kozubek, S., Sehnalova, P., Bartova, E.

Four Ways to Oligonucleotides Without Phosphoimidazolides

Sponer, JE., Sponer, J., Di Mauro, E.
Further publications

Selected results

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Unfolding/denaturation and aggregation of proteins viewed by electrochemical methods

Pioneering work of the group headed by prof. E. Paleček in the field of electrochemical analysis of proteins based on their electrocatalytic activity giving rise to “peak H”.

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Electroactive labeling of DNA and PNA by osmium tetroxide complexes

The labeling reaction can be performed in any biochemical or biological laboratory without any special requirements for equipment or expertise.

Further results