Sekvenace cibulových telomer

Rostlinný rod česnek s ekonomicky významnými druhy jako jsou A. cepa a A. sativum (cibule a česnek) býval klasifikován jako rod z jednoděložných rostlin řádu Asparagales (chřestotvaré) s neznámými telomerovými sekvencemi. Identifikace telomerové sekvence ve velkých rostlinných genomech s malým počtem chromozomů zůstávala výzvou dvacet let. V této práci jsme popsali, jak jsme telomerovou sekvenci u rodu česneků, (CTCGGTTATGGG)n, rozluštili pomocí kombinace klasických metod telomerové biologie a sekvenování nové generace (NGS) s nízkým pokrytím genomu. Byl to poslední chybějící dílek do skládačky evoluce telomerové sekvence v rostlinném řádu chřestotvarých, která začala typickou rostlinnou sekvencí (TTTAGGG)n – např. orchideje, pokračovala přes sekvenci shodnou s obratlovci (TTAGGG)n – např. kosatce, a nakonec kulminuje v divergentní tandemové repetici (CTCGGTTATGGG)n – česneky a cibule. Tato práce byla financována z postdoktorského projektu Grantové Agentury České Republiky 13-10948P.