Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. Porozumět těmto procesům znamená zaměřit se na pochopení podstaty přenosu signálů těch regulátorů (molekul), které jsou za tyto pochody zodpovědné. Tato problematika je systematicky rozvíjena na Oddělení cytokinetiky vedené doc. A. Kozubíkem v rámci spolupráce jak mezinárodní tak s výrobní sférou (Pliva-Lachema, a. s., Biomedica Praha, s. r. o.). Práce skupiny přinesla řadu prioritních výsledků, z nichž mnohé jsou prakticky uplatnitelné v oblasti protinádorové terapie, toxikologie/ekotoxikologie a výrobě tukových potravních doplňků a klinických výživ. Dosavadní grantová úspěšnost skupiny umožnila v nebývalém rozsahu podpořit výchovu studentů VŠ (zejména Masarykovy university), kteří jsou bezprostředně do výzkumu zapojeni.