Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. Laboratoř je zaměřena na studium vybraných úseků zejména lidské DNA, které jsou významné pro biologii a medicínu