Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“, který citlivě reaguje na změny ve struktuře bílkovin. Oproti tradičnímu pohledu považujícímu bílkoviny adsorbované na povrchu rtuťové elektrody za přirozeně denaturované se ukázalo, že adsorbované bílkoviny si udržují (přinejmenším částečně) svou uspořádanou strukturu. Citlivost píku H k rozvíjení bílkovin může být využita k monitorování změn struktury bílkovin v roztoku a na elektrodě. Navíc byl pík H použít k monitorování preagregačních a agregačních procesů a-synucleinu, bílkoviny spojené s Parkinsonovou chorobou. Elektrochemie se ukázala jako obzvlášť citlivá na změny odehrávající se v raných stadiích agregačního procesu a jako užitečný nástroj např. pro hledání látek (potenciálních léků) ovlivňujících agregaci.

V. Ostatna, F. Kuralay, L. Trnkova, and E. Palecek, Constant current chronopotentiometry and voltammetry of native and denatured serum albumin at mercury and carbon electrodes. Electroanalysis 20,  1406-1413, 2008.

V. Ostatna, and E. Palecek, Native, denatured and reduced BSA - Enhancement of chronopotentiometric peak H by guanidinium chloride. Electrochimica Acta 53, 4014-4021, 2008.

E. Palecek, and V. Ostatna, Potential-dependent surface denaturation of BSA in acid media. Analyst 134, 2076-2080, 2009.

E. Palecek, and V. Ostatna, Ionic strength-dependent structural transition of proteins at electrode surfaces. Chemical Communications 13, 1685-1687, 2009.

E. Palecek, V. Ostatna, M. Masarik, K. Bertoncini, and T.M. Jovin, Changes in interfacial properties of a-synuclein preceding its aggregation. Analyst 133, 76-84, 2008.