Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce se skupinou Doc. Michala Hocka z ÚOCHB AVČR v Praze vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce modifikovaných, funkcionalizovaných a značených nukleových kyselin za použití modifikovaných deoxynukleotid trifosfátů (jejichž syntéza byla vyvinuta v laboratoři doc. Hocka). Především v oblasti elektrochemické detekce DNA, včetně minisekvenování DNA/detekce SNP založené na „vícebarevném“ elektrochemickém kódování, byly dosaženy slibné výsledky, které byly publikovány v prestižních časopisech. Tyto publikace dosáhly v relativně krátkém období vysokého stupně citovanosti.

P. Brazdilova, M. Vrabel, R. Pohl, H. Pivonkova, L. Havran, M. Hocek, and M. Fojta, Ferrocenylethynyl derivatives of nucleoside triphosphates: Synthesis, incorporation, electrochemistry, and bioanalytical applications. Chemistry-a European Journal 13,  9527-9533, 2007.

H. Cahova, L. Havran, P. Brazdilova, H. Pivonkova, R. Pohl, M. Fojta, and M. Hocek, Aminophenyl- and nitrophenyl-labeled nucleoside triphosphates: Synthesis, enzymatic incorporation, and electrochemical detection. Angewandte Chemie-International Edition 47, 2059-2062, 2008.

M. Vrabel, P. Horakova, H. Pivonkova, L. Kalachova, H. Cernocka, H. Cahova, R. Pohl, P. Sebest, L. Havran, M. Hocek, and M. Fojta, Base-Modified DNA Labeled by [Ru(bpy)(3)](2+) and [Os(bpy)(3)](2+) Complexes: Construction by Polymerase Incorporation of Modified Nucleoside Triphosphates, Electrochemical and Luminescent Properties, and Applications. Chemistry-a European Journal 15, 1144-1154, 2009.