Význam spolupráce s VŠ

Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i. (BFÚ) považuje za svoji druhou hlavní, velmi významnou úlohu ve společnosti výuku a výchovu DSP studentů. Všechna oddělení se podílejí na výchově DSP studentů a všechna oddělení s výjimkou jednoho mají semestrální přednášky na MU a dalších univerzitách. Angažovanost ve výuce a výchova DSP studentů je prakticky nutnou podmínkou, aby oddělení vůbec mohlo existovat. BFÚ spolupracuje také v oblasti vědeckovýzkumné činnosti s několika univerzitami. Přínos této spolupráce spočívá ve využití expertízy a případně přístrojového vybavení spolupracujících laboratoří. Je zapotřebí zdůraznit především spolupráci v rámci center základního výzkumu, kde se BFÚ podílí na 6 centrech, z nichž je placeno přibližně 10 pracovníků.

 

Přehled pedagogických aktivit oddělení BFÚ za období od roku 2005 na Masarykové universitě v Brně

Aktivita/
Oddělení

1
MBP

2
BCMO

3
ME

4
MCC

5
DC

6
FRP

7
SDNA

8
SNA

9
PDG

Suma

Počet semestrálních přednášek nebo cvičení (16 přednášek na semestr)

2

7

3

3

15

4

3

0

6

43

Počet spolupracujících profesorů a docentů

2/1

3/0

1/2

3/4

2/5

1/1

1/1

1/0

2/10

16/24

Počty v oborových komisích nebo oborových radách/ve zkušebních komisích*), věd. radách

2/3

3/0

1/0

6/0

19/0

9/0

2/0

3/0

5/2

50/5

Počet obhájených doktorandů/ diplomantů (2005-2009)

8/11

9/5

5/0

7/0

6/11

8/13

1/1

2/0

5/5

52/41

Celkový počet DSP studentů ve výchově (aktuální stav)

4

6

3

7

7

10

1

4

8

50

Společná centra základního nebo aplikovaného výzkumu

1

2

0

2

0

0

1

0

0

6

Jiné společné projekty s VŠ**)

1

4

 

0

1

0

0

0

1

7

*) Komise pro státní závěrečné zkoušky, komise pro obhajoby bakalářských, diplomových a disertačních prací.
**) Včetně projektů SF EU - OPVK


Přehled pedagogických aktivit oddělení BFÚ za období od roku 2005 na dalších universitách*)

Aktivita/
Oddělení

1
MBP

2
BCMO

3
ME

4
MCC

5
DC

6
FRP

7
SDNA

8
SNA

9
PDG

Suma

Počet semestrálních přednášek nebo cvičení (16 přednášek na semestr)

8

3

2

0

0

0

1

0

6

20

Počet spolupracujících profesorů a docentů 

2/0

1/0

1/2

0

2/5

0

1/2

0

4/0

11/12

Počet v oborových komisích nebo oborových radách/ve zkušebních komisích**), věd. radách

4/4

0

0

1/0

3/0

0

1/0

1/0

1/0

11/4

Počet obhájených doktorandů/diplomantů(2005-2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

2/4

2/4

Celkový počet DSP studentů ve výchově (aktuální stav)

5

0

2

0

0

0

0

0

2

9

Společná centra základního nebo aplikovaného výzkumu

0

0

1

0

1

0

0

0

1

3

Jiné společné projekty s VŠ***)

2

2

0

0

3

0

1

0

1

9

*) Mendelova universita, Brno; Universita Palackého, Olomouc; Univerzita Karlova, Praha; Univerzita Komenského v Bratislavě; Ostravská univerzita v Ostravě
**) Komise pro státní závěrečné zkoušky, komise pro obhajoby bakalářských, diplomových a disertačních prací.
***) Včetně projektů SF EU - OPVK